پرس و جو
مخاطب

برنز Gleitlager

ظرفیت بالای بار برنز Gleitlager CuSn8 مواد 20-23-15mm سوراخ شده است
Sliding Bronze Bearing Dimensions Tolerance,Stock Price MOQ:BUSHINGS سفارشی MATE-to-Order
دسته بندی های محبوب همه